Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 293-МИ
Плевен, 24.09.2020

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

С вх. №459/23.09.2020г. в ОИК-Плевен е постъпило заявление от  КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) и списък на хартиен и технически носител с 1/един/ брой упълномощен представител при произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и решение №607-МИ/14.08.2019г. на ЦИК, ОИК-Плевен

                                                      Р Е Ш И:

               Публикува на интернет страницата на ОИК-Плевен списък с  упълномощен представител - Илияна ******* Пейковска с ЕГН ********** на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ–ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) за участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Бохот, община Плевен, област Плевен на 27 септември 2020г.

        Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 24.09.2020 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 413–МИ / 15.12.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.1, т.1 от ЗМСМА

  • № 302-МИ / 19.11.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 301-МИ / 28.10.2020

    относно: Жалба с вх.№464/26.10.2020г. на ОИК - Плевен против Решение №299-МИ/21.10.2020г. на Общинска избирателна комисия Плевен

всички решения