Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 242 -МИ
Плевен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ за нарушение на изборния процес при произвеждането на изборите за Кмет на Община Плевен – втори тур 03.11.2019г.

На електронната поща на ОИК – Плевен в 16.46 часа е постъпила жалба с вх.№ 404/03.11.2019г. от Общинското ръководство на ПП ГЕРБ, в която се заявява,  са налице нарушения на Изборния кодекс в СИК 152400216, с.Мечка. В състава й е включен  като член Денимир Валентинов Денчев. Получени са множество сигнали, че същият отваря бюлетините на гласувалите лица и по този начин контролира упражнения вот. Същият многократно /над 10 пъти до момента/ е влизал с гласуващи лица зад паравана без да притежава качеството на „Придружител“.

С подадената жалба се прави искане да се извърши проверка по установяване на посочените нарушения, ОИК – Плевен да предприеме съответните мерки, и въпросният член на СИК да бъде отстранен за груби нарушения на ИК.

 

След запознаване с изложено и извършена проверка в СИК 152400216, ОИК-Плевен счита че жалбата е неоснователна поради следните съображения:

Председателят на СИК  №152400216, както и останалите членове на секционна избирателна комисия заявиха, че Денимир Валентинов Денчев не е извършил твърдените в жалбата нарушения.

С оглед горното  и на основание чл.87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна  комисия Плевен

 

РЕШИ:

 

 

   Отхвърля подадената  жалба от общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ за нарушение на изборния процес  в СИК №152400216 с.Мечка, Община Плевен при произвеждането на изборите за Кмет на Община Плевен – втори тур 03.11.2019г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.11.2019 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения