Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 344-МИ
Плевен, 10.05.2021

ОТНОСНО: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

След получен препис-извлечение от, издаден на 02.05.2021г., акт за смърт № 1249 на Росен Георгиев Русанов, с ЕГН *********** – кмет на кметство Буковлък, Община Плевен е налице хипотезата на чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, поради което следва да бъдат предсрочно прекратени на пълномощията на Росен Георгиев Русанов като  кмет на кметство Буковлък, Община Плевен. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при смърт. Компетентна да приеме решение в тази насока е съответната Общинска избирателна комисия. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 42, ал.4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Плевен с Решение №343-МИ/10.05.2021г. на ОИК–Плевен прекратява предсрочно пълномощията на пълномощията на Росен Георгиев Русанов, с ЕГН *********** като кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, считано от 10.05.2021г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.30 и чл.463, ал.1-3  от ИК във връзка с чл.42, ал.5 от ЗМСМА Общинска избирателна комисия Плевен                                                                  

Р Е Ш И:

     Да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет Плевен заверен препис на Решение №343-МИ/10.05.2021г. на ОИК–Плевен , въз основа на което ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

    Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 10.05.2021 в 21:42 часа

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 15.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Петков Велков и обявяване на Мария Ангелова Монова за избран общински съветник

  • № 344-МИ / 10.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 343-МИ / 10.05.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Буковлък , Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

всички решения