01.11.2019

Съобщение

ОТНОСНО: Изключване на заснемащи устройства в изборните помещения на 03.11.2019г. - деня на произвеждане на втори тур на изборите за кмет на община Плевен, и кметове на кметства на територията на община Плевен

1.В деня на произвеждане на втори тур 03.11.2019г.,  на изборите за  кмет на община Плевен, и кметове на кметства на територията на община Плевен, за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.

2.С посоченото в т.1 на настоящето решение съдържание да бъдат запознати за сведение и изпълнение всички отговорни и дежурни в изборния ден длъжностни лица за изборните помещения и секционните избирателни комисии в Община Плевен.

3.Общинска избирателна комисия Плевен ще осъществява пряк и непосредствен контрол за наличие на включени заснемащи устройства в изборния ден в помещенията за гласуване.

29.10.2019

Съобщение

ОИК-Плевен напомня, че всички издадени удостоверения на членове на СИК важат и за втори тур на местните избори, насрочени на 03.11.2019г.

Издадените удостоверения на застъпници на кандидати, участващи във втори тур, също запазват своята валидност.

15.10.2019

Съобщение

ПРЕДПРИЕТИ Мерки ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвежванетото   да гласуват в избортния ден 27.10.2019

       

СЪОБЩЕНИЕ      

Съгласно писмо с изх.№ИЗБ-4-92-4925-5 от 11.10.2019г. на Кмета на Община Плевен, Общинска администрация Плевен е предприела мерки по оборудване и  е създала подходящи условия за гласуване, съгласно решение № 953-МИ/04.09.2019 г. на ЦИК,  на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., в следните  СИК,  както следва

№ на избирателната секция

Адрес

 

с.№ 152400014

гр. Плевен, ж.к. „Дружба”

ОУ „Климент Охридски”

с.№ 152400022

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” № 310

ОУ „Климент Охридски” (сграда на ФСГ „Интелект”)

с.№ 152400049

гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия” № 121

СУ„Пейо Яворов”

с.№ 152400073

гр. Плевен, ул. „Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4, клуб

с.№ 152400087

гр. Плевен, бул. „Д. Попов” № 2,

клуб на пенсионера и хора с увреждания

с.№ 152400092

гр. Плевен, ул. „Петко Р.Славейков" № 50

 

с.№ 152400105

гр. Плевен, ул. „Васил Левски” № 155

ДКТ „Иван Радоев”

Сградите, в които се намират горецитираните секции са снабдени с подходи, отговарящи на изискванията на Приложение 2 от Решение № 953-МИ/04.09.2019 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Всички секции са оборудвани с кабини за гласуване с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

Телефонен номер за заявяване необходимостта от специализиран транспорт на хора с увреждания 064 881 204, ст. 19 в административна сграда на пл. „Възраждане“ № 2, гр. Плевен.

07.10.2019

Важно Съобщение

ОИК ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА следното разпределение за ОБУЧЕНИЕ на СИК в община Плевен, по райони и секции:

 

 

Район

 

Номер на секция

 

Място на провеждане

 

Дата и час на провеждане

„Дружба“

от 152400001 до 152400033 вкл.

Зала “Катя Попова”

21.10.2019 г.

17:00 ч.

„Сторгозия“

от 152400034 до 152400064 вкл.

Зала “Катя Попова”

22.10.2019 г.

17:00 ч.

„Юнско въстание“

и част от „ Мизия“

от 152400065 до 152400092 вкл.

Зала “Катя Попова”

23.10.2019 г.

17:00 ч.

Села

от 152400200 до 152400234 вкл.

Зала във

“Военен клуб” (ДНА)

24.10.2019 г.

17:00 ч.

„Мизия“

от 152400093 до 152400127 вкл.

Зала “Катя Попова”

25.10.2019 г.

17:00 ч.

допълнителни СИК

 

Зала “Катя Попова”

25.10.2019 г.

17:00 ч.

06.10.2019

Съобщение

06.10.2019

Съобщение

ОИК Плевен уведомява, че на 12.10.2019 г. изтича срока, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

06.10.2019

Съобщение

ОИК Плевен уведомява че на 12.10.2019 г. изтича срока за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

23.09.2019

Съобщение

ОИК Плевен ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на политическите субекти кандидати в изборите на 27.10.2019 г. Жребият ще се проведе на 25.09.2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в гр. Плевен, ул. "Д. Константинов" №23 Б ет. 2.

18.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо с изх. № 15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, със същите можете да се запознаете тук

16.09.2019

Съобщение

ОИК Плевен уведомява че е осигурена възможност за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани в Община Плевен на следния електронен адрес: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

12.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

  Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК

06.09.2019

Важно съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 16.09.2019г./ПОНЕДЕЛНИК/.

Календар

Решения

  • № 368-МИ / 15.06.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Петков Велков и обявяване на Мария Ангелова Монова за избран общински съветник

  • № 344-МИ / 10.05.2021

    относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

  • № 343-МИ / 10.05.2021

    относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Буковлък , Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

всички решения