Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 243-МИ
Плевен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на Община Плевен и кметове в Община Плевен на 03-ти ноември 2019 г.

На основание чл. 87, ал.1, т.25, във връзка с чл.220  от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия в гр. Плевен

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА гласуването за изборите за кмет на Община Плевен и кметове в Община Плевен на 03-ти ноември 2019 г. за  приключило  в 20.00 часа.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия .

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:35 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения