Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 244-МИ
Плевен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Анулиране на грешно въведена разписка за секционен протокол с фабричен номер на №15240000012003

Във връзка с грешно въведен от изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” фабричен номер  №15240000012003 Общинската избирателна комисия в гр. Плевен  

Р Е Ш И:

Анулира разписка с номер №1524000007001 въведена от изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване”.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия .

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 03.11.2019 в 23:08 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения