Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 245-МИ
Плевен, 04.11.2019

ОТНОСНО: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи на местни избори на 27.10.2019г.-втори тур в Община Плевен.

Във връзка с горното Общинската избирателна комисия в гр. Плевен  

Р Е Ш И:

         Работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи на местни избори на 27.10.2019г.-втори тур в Община Плевен завърши на 04.112019г. в 02, 00 часа.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.11.2019 в 02:34 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения