Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 246-МИ
Плевен, 04.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Славяново в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

На основание чл.452, ал.2 и ал.6 от ИК  и въз основа на получените данни от протоколите на  СИК , Общинска избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

Обявява за избран за кмет на Кметство Славяново

 

       РУМЕН САВЕВ МОЦЕВ, ЕГН ************, издигнат от ПП ГЕРБ, получил  1087   действителни гласове.

 

 

 

 

 

 

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Плевен в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 04.11.2019 в 02:58 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения