Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 255 -МИ
Плевен, 14.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Ивка Лъчезарова Димитрова

Постъпила е жалба с  вх.№ 422/11.11.2019г. от избирателя Ивка Лъчезарова Димитрова, в която информира ОИК – Плевен, че на 03.11.2019 г. са отишли с 12-годишния си син да упражни правото си на глас в секция № 028, намираща се в ДФСГ „Интелект”. След като двамата са влезли в избирателната секция, жалбоподателката твърди следното: „Отидох в кабинката, за да пусна бюлетината и чух как женски глас, да подвиква с груб тон на детето ми с думите: „Алооо, младежооо, ти къде с този телефон, бе.” Като чува това, г-жа Димитрова  излиза от кабината и вижда, че синът й се е уплашил и гледа стреснато, след което е попитала кой му говори така, защото е държал нейните неща - телефона и портмонето й. Получава  отговор от една жена, която е стояла на бюрото пред дъската и от един мъж, който е отговарял за избирателната кутия. Същият се разкрещял: „Аз съм казал за телефона, аз решавам кой ще си остави тук телефона” и е тропал с юмрук по масата, при което жалбоподателката попитала уплашено: „Законът не важи ли за всички и че детето ми влиза всеки път с мен или баща му, защото му е интересно.” След това според жалбата: „започна едно надвикване пред детето ми - кой кой е, кой какво е казал и т.н.” Г-жа Димитрова моли ОИК-Плевен за следното съдействие: „този господин да бъде предупреден за лошото му отношение”, като поставя условие, че в противен случай ще се обърне към ЦИК.

След като ОИК – Плевен се запозна с направените оплаквания и анализира подробно  описаните факти и като съобрази разпоредбата на чл. 227 от ИК, счита подадената от Ивка Лъчезарова Димитрова жалба за неоснователна поради следното:

По същество, г-жа Димитрова, в качеството си на гласоподавател, сезира ОИК-Плевен за частен случай на пререкания между нея и определени членове на СИК № 152400028, с участието на малолетно лице, при гласуване на II-ри тур от произведените на 27.10. 2019 г. избори за общински съветници и кметове. При направата на задълбочен анализ на аргументите в жалбата се стига до извод, че в основата на създалата се конфликтна ситуация стои спор за нерегламентирана употреба на възпроизвеждаща техника. Важно е да се отбележи, че при съставяне на протокола си, въпросната комисия е установила 1 бр. недействителна бюлетина по чл. 227 от ИК. Поради твърде закъснялото спрямо изборния ден оплакване, ОИК-Плевен не е в състояние да извърши незабавна проверка на място за установяване на фактите и обстоятелствата по повод на така изнесените твърдения, тъй като избирателния списък на СИК  № 152400028 е предаден на ТД „ГРАО”- Плевен за установяване на евентуално двойно гласуване. Това обстоятелство обективно възпрепятства комисията да проследи по записите в графа „Забележки” на списъка кой точно избирател е бил лишен от правото да гласува поради заснемане на вот и дали това не е именно г-жа Ивка Лъчезарова Димитрова. Този въпрос възниква от само себе си при внимателен прочит на контекста, т.е. от изложението не става ясно - гласувала ли е тя най накрая  в секцията си по постоянен адрес или само е направила неуспешен опит за гласуване. Житейски неправдоподобно и нелогично звучи изречението : „Отидох в кабинката, за да пусна бюлетината...”, а дали, въпреки всичко, е упражнила правото си на глас, респективно, дали е пуснала бюлетината си в кутията, никъде в жалбата не се говори.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1,  т.22 от Изборния кодекс, ОИК - Плевен

РЕШИ:

    Оставя без уважение като неоснователна жалбата до ОИК – Плевен, подадена от Ивка Лъчезарова Димитрова

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от неговото обявяване.

                                      

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 15.11.2019 в 08:27 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения