Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 257-МИ
Плевен, 06.01.2020

ОТНОСНО: Подаване на касационна жалба от ОИК-Плевен против Решение № 762/18.01.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд – Плевен

В ОИК - Плевен е получен заверен препис на Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по  адм. дело № 1210/2019г. Съгласно полученото  съобщение от Административен съд – Плевен с  вх. № 425/02.01.2020 г. на ОИК - Плевен, се дава възможност за подаване на касационна жалба от страна на ОИК – Плевен в качеството й на ответник по делото.

        След обсъждане на материалите по преписка с  вх. № 425/02.01.2020 г. на ОИК - Плевен, ОИК – Плевен намира, че следва да бъде изготвена мотивирана касационна жалба.

        С оглед на горе изложеното и на основание раздел I, т.1, бук.(з) от Решение №1685–МИ/20.11.2019г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия –Плевен

   РЕШИ:

         Подава касационна жалба до Върховния административен съд чрез Административен съд – Плевен против Решение 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело № 1210/2019г.

    Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.01.2020 в 10:18 часа

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения