Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Плевен, 21.09.2019

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г

          Постъпило е предложение вх. № 105/21.09.2019г. от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с решение на ОИК-Плевен № 18-МИ/12.09.2019г, ., за регистриране на 41 кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, издигнати от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”.

       Предложението е подписано от Светослав Александров Доков, упълномощен с пълномощно на Красимир Дончев Каракачанов-представляващ политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“. Същото е заведено под №3 във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за кмет на община.

 

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите по образец - 41 бр.;
 2. Заверено копие на пълномощно на Светослав Александров Доков, упълномощен от Красимир Дончев Каракачанов - представляващ политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“.

     Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката в ЦИК на обстоятелствата по чл.397 от Изборния кодекс, предвид което регистрацията на кандидатите се извърша в условия на не приключила процедура  по чл.414, ал.6 от ИК.

 

    Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за общински съветници, издигнати от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

 

  Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Плевен

                                                                    Р Е Ш И:

    Регистрира кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, предложена от политическа партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.,  както следва :

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛН

1

Калин Николов Поповски

*********

2

Светослав Александров Доков

*********

3

Десислава Иванова Иванова

*********

4

Павлинка Йорданова Микова

*********

5

Йотко Крачунов Йотов

*********

6

Драгомир Стойчев Стойчев

*********

7

Христо Стефанов Милев

*********

8

Венцислав Цветанов Грозев

*********

9

Дарин Асенов Великов

*********

10

Любомир Парашкевов Паскулов

*********

11

Стефан Митков Ненков

*********

12

Яни Ангелов Костадинов

*********

13

Иван Стефанов Кюлджийски

*********

14

Михаил Кирилов Георгиев

*********

15

Крум Васков Пенчев

*********

16

Мирослава Цветанова Христова

*********

17

Бисер Ивайлов Петров

*********

18

Катя Атанасова Христова

*********

19

Таня Петкова Такова

*********

20

Борислав Пламенов Георгиев

*********

21

Бориса Пламенова Сарафова

*********

22

Мартин Иванов Гърков

*********

23

Любомир Кирилов Андреев

*********

24

Надя Христова Младенова

*********

25

Димитрина Иванова Тодорова - Точева

*********

26

Елена Георгиева Мусева

*********

27

Венислава Николова Гарсия Караско

*********

28

Васил Славейков Иванов

*********

29

Николай Александров Христов

*********

30

Ярослав Рахаилов Петров

*********

31

Петьо Георгиев Илиев

*********

32

Иван Миленов Иванов

*********

33

Ивайло Парашкевов Стефанов

*********

34

Милена Николова Димитрова

*********

35

Михаил Венков Николов

*********

36

Поля Миткова Петкова

*********

37

Цветозар Георгиев Петров

*********

38

Георги Атанасов Белчев

*********

39

Петя Бориславова Петкова

*********

40

Антон Григоров Ангелов

*********

41

Стефан Теодосиев Симеонов

*********

 

 

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 21.09.2019 в 17:14 часа

Календар

Решения

 • № 368-МИ / 15.06.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Петков Велков и обявяване на Мария Ангелова Монова за избран общински съветник

 • № 344-МИ / 10.05.2021

  относно: Уведомяване на ЦИК да направи предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор поради предсрочното прекратяване пълномощията на кмета на кметство Буковлък, Община Плевен, Област Плевен.

 • № 343-МИ / 10.05.2021

  относно: прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Буковлък , Община Плевен от ОИК – Плевен на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА

всички решения