Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Плевен, 13.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Плевен

   На основание чл. 87, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 3, ал.4, ал. 6 и ал. 9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК и заповед на Кмета на Община Плевен по чл. 8 от ИК за образуване на секциите на територията на общината,

Общинска  избирателна комисия - Плевен

                                                               Р Е Ш И:

1.Определя общ брой 1411 членове на СИК, разпределени в 161 секции, както следва:

Номер на избирателната секция

            Адрес на избирателната секция

Брой членове

001

гр. Плевен ул. „Георги Кочев” № 39, клуб „Освобождение”

9 членове

002

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

003

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

004

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

7 членове

005

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

006

гр. Плевен, ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

007

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

008

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

009

гр. Плевен ул. „Климент Охридски” № 22 СУ „Хр. Смирненски”

9 членове

010

гр. Плевен ул. „Сергей Румянцев” № 69 ДГ „Трети март”

9 членове

011

гр. Плевен ул. „Сергей  Румянцев” № 69 ДГ „Трети март”

9 членове

012

гр. Плевен, ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

013

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

014

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

015

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

016

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

017

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

018

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

019

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

020

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

021

гр. Плевен ж.к. „Дружба” ОУ „Климент Охридски”

9 членове

022

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

023

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

024

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

025

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

026

  гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

 

9 членове

027

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

028

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

029

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

030

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

031

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

032

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

033

гр. Плевен ж.к. „Дружба” № 310 ОУ „Климент Охридски”

(сграда на ФСГ „Интелект”)

9 членове

034

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

035

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

036

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

037

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

038

гр. Плевен ул. „Д-р П.Берон” №2 ОУ „Петър Берон”

9 членове

039

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

040

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

041

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

042

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

043

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

044

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

045

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

046

гр. Плевен ж.к. .„Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

047

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

048

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” №85 СУ „Стоян Заимов”

9 членове

049

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

050

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

051

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

052

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

053

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

054

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

055

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

056

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 121 СУ „Пейо Яворов”

9 членове

057

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

058

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

059

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

060

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

061

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

062

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

063

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

064

гр. Плевен ж.к. „Сторгозия” № 97 ПГ по „Лозарство и винарство”

9 членове

065

гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски”

№ 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

066

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

067

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

068

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

069

гр. Плевен, ул. „Александър

Стамболийски” № 16, ПГ по САГ „Н. Фичев”

9 членове

070

гр. Плевен ул. „Стефан Караджа” № 20 НЧ „Извор”

9 членове

071

гр. Плевен ул. „Дойран” № 79 Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

 

 

9 членове

072

гр. Плевен ул. „Дойран” № 79 Център за работа с деца

(бивш пионерски дом)

9 членове

073

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ ‚Йордан Йовков“

9 членове

074

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3

ОУ ‚Йордан Йовков“

9 членове

075

гр. Плевен ул. ,,Лозенград” № 1 ДГ ,,Пролет”

9 членове

076

гр. Плевен ул. ,,Лозенград” № 1 ДГ ,,Пролет”

9 членове

077

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

078

гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55 ДГ „Снежанка”

9 членове

079

гр. Плевен ул. „Цар Самуил”  № 55, Дневен център

9 членове

080

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

081

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

082

   гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

7 членове

083

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

084

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

085

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

086

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

087

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

088

гр. Плевен ул. „Отец Паисий” № 10 СУ „Ан. Димитрова”

9 членове

089

гр. Плевен ул. „Бяло море” № 2 НУ „Единство”

9 членове

090

гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 12(Северняшки ансамбъл)

9 членове

091

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков” № 12(Северняшки ансамбъл)

9 членове

092

гр. Плевен ул. „Иван Вазов" № 15 ОУ „Цветан Спасов“

9 членове

093

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

094

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

095

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

096

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ ”Иван Вазов”

9 членове

097

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

098

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

099

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

100

гр. Плевен ул. „Ив. Вазов” № 46 СУ „Иван Вазов”

9 членове

101

гр. Плевен пл. „Македония” № 1 клуб

9 членове

102

 гр. Плевен ул. „Иван Вазов” № 15, ОУ „Цветан Спасов“

9 членове

103

гр. Плевен ул. „Иван Вазов” №15 ОУ „Цветан Спасов”

9 членове

104

гр. Плевен ул. „Иван Вазов”№ 15 ОУ „Цветан Спасов”

9 членове

105

гр. Плевен ул. „Димитър Константинов” № 2 Камерна зала, сграда Гена Димитрова

9 членове

106

 гр. Плевен ул. „Димитър Константинов” № 2 Камерна зала, сграда Гена Димитрова

9 членове

107

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков” № 23 НЧ „ЛИК”

9 членове

108

гр. Плевен ул. „П. Р. Славейков”  № 12 бивш МУЦТПО

9 членове

109

гр. Плевен бул. „Русе" № 6 НЧ „Христо Ботев”

9 членове

110

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

111

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

112

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

113

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

114

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

115

гр. Плевен ул. „Стара планина” № 6 ОУ „Васил Левски”

9 членове

116

гр. Плевен ул. „Патриарх  Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

117

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

118

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

119

гр. Плевен ул. „Патриарх Евтимий” № 3 НУ „П. Евтимий”

9 членове

120

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

121

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

122

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

123

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

124

гр. Плевен ул. „Петко Каравелов” № 3 ОУ „Йордан Йовков”

9 членове

125

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

126

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

127

гр. Плевен ул. „Генерал Столетов” № 32 ДГ „Теменуга”

9 членове

200

с. Беглеж ул. „Христо Ботев” № 6 ОУ „В. Левски”

7 членове

201

с. Бохот ул. „Александър Стамболийски” №31

Клуб на пенсионера и хората с увреждания

7 членове

202

с. Брестовец ул. „Георги Кочев” № 30 НЧ „Наука 1927”,

9 членове

203

с. Бръшляница пл. „Свобода”№ 1

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,

7 членове

204

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

205

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

206

с. Буковлък пл. „Център” № 7 ОУ „Св. Климент Охридски”

9 членове

207

с. Върбица ул. „Шипка” № 7 НУ „Отец Паисий”

7 членове

208

с. Горталово, ул. „Б. Парашкевова”№ 9

Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 членове

209

с. Гривица, ул. „Букурещ” № 1(сградата на Кметството)

9 членове

210

с. Гривица, ул. „Любен Каравелов”№ 8 Клуб на пенсионера и хора увреждания

9 членове

211

с. Дисевица ул. „Георги Томов” № 10 ДГ „Вит”,

9 членове

212

с. Коиловци пл. „Девети септември” № 3,(сграда ДОСО)

Клуб на хората с увреждания и пенсионерите)

9 членове

213

с. Къртожабене, ул. „Георги Димитров”№ 29 Кметство

7 членове

214

с. Къшин ул. „Аврора” № 7 Кметство

7 членове

215

с. Ласкар ул. „Хр. Ботев”№ 18б

Клуб на пенсионера в сградата на Кметството

7 членове

216

с. Мечка ул. „Васил Левски” № 56 НЧ „Пробуда-1927”

7 членове

217

с. Николаево ул. „Васил Левски” № 11Клуб на пенсионера и хора с увреждания

7 членове

218

с. Опанец ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”

9 членове

219

с. Опанец ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 25 ОУ „Отец Паисий”

9 членове

220

с. Пелишат ул. „Любен Вешков” № 3 Клуб на читалището

7 членове

221

с. Радишево ул. „Родопи” № 4 НЧ „Просвета-97”,

7 членове

222

с. Ралево ул. „Хр. Ботев” № 4

Клуб на хора с увреждания и пенсионера в сградата на кметството

7 членове

223

гр. Славяново ул. „Д. Благоев”№ 22 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”,

9 членове

224

гр. Славяново ул. „Д. Благоев”№  22 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”

9 членове

225

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

7 членове

226

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

9 членове

227

гр. Славяново ул. „Маршал Толбухин” № 8 СУ „Христо Ботев”

9 членове

228

с. Тодорово  пл. „Възраждане” № 2 НЧ „Бъдеще”

7 членове

229

с. Тученица ул. „Г. Бенковски”   № 14 салон на кметството

7 членове

230

с. Търнене ул. „Ив. Митов” № 1 салон на читалище

9 членове

231

с. Ясен ул. „Г. Димитров” № 37 Ритуална зала, сграда на Културния дом

9 членове

232

с. Ясен ул. „Г. Димитров” № 37 киносалон в сградата на Културния дом

9 членове

233

с. Ясен ул. „Г. Димитров”№ 37 малък салон в сградата на Културния дом

7 членове

 1.  Разпределя членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции  при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.
 1. Квотното разпределение на членовете (в т.ч. и ръководството) в СИК според числения състав на отделните комисии (9- или 7- членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от ОИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК.

      Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.09.2023 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 260-МИ / 12.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 259-МИ / 01.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 258-МИ / 08.01.2024

  относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения