Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 12-МИ
Плевен, 13.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински за съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен

 

Постъпило е Заявление от КОАЛИЦИЯ „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ с вх. № 12/13.09.2023г.на ОИК – Плевен, подписано от Владислав Тошков Николов, преупълномощен от Виктор Владимиров Серафимов, упълномощен от представляващия КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ – Цветан Генчев Цветанов, за регистрация на КОАЛИЦИЯТА за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА – ПЛЕВЕН, заведено под №1 в Регистъра на партиите/коалициите от партии в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023г.

Към заявлението са приложени:

            1.Пълномощно от Цветан Генчев Цветанов – представляващ КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ пред ОИК – ПЛЕВЕН;

2.Пълномощно от Виктор Владимиров Серафимов;

3.Решение от 15.08.2023г. за образуване на коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023г.

Налице са изискванията на чл.147 ал.1, ал.4 и ал. 5 от ИК  и Решение № 2258 – МИ от 07.09.2023г. на ЦИК за регистрация на КП „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.147, ал.6, изречение от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия-Плевен

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА КОАЛИЦИЯ „ ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за КМЕТ НА ОБЩИНА – ПЛЕВЕН на 29 октомври 2023г.

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.09.2023 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения