Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
Плевен, 26.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнати от ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е предложение вх. № 165/26.09.2023 г. от  ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 74-МИ от 17.09.2023г., за регистриране ЕМИЛ И4ВАНОВ НИКОЛЧЕВ за  КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнат от ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“.

Предложението е подписано от Емил Иванов Николчев, упълномощени с пълномощно от Красимир Христов Янков -  председател на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“. Същото е  заведено под № 16/26.09.2023г. във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за Кметове на община.

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация от кандидатите по образец - 1 бр.;
 1. Заверено копие на пълномощно на Емил Иванов Николчев, упълномощени от Красимир Христов Янков -  председател на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г на ЦИК, за регистрация на кандидата за Кмет на Община Плевен, издигнат от на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Плевен

Р Е Ш И:

Регистрира КАНДИДАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН , предложен от на ПП “БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.,  както следва :

 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛНЧ

ЕМИЛ ИВАНОВ НИКОЛЧЕВ

**********

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 26.09.2023 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 253-МИ / 07.12.2023

  относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

 • № 252-МИ / 08.11.2023

  относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 251-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения