Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 130-МИ
Плевен, 26.09.2023

ОТНОСНО: Промяна в кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е заявление вх. № 163/26.09.2023 г. от Мартин Тодоров Митев, ЕГН *********** , регистриран в  кандидатската листа за общински съветници на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 92-МИ от 25.09.2023г., за  заличаване от кандидатската листа.

Постъпило е предложение вх. № 167/26.09.2023 г. от Николай Емилов Маринов, пълномощник на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 92-МИ от 25.09.2023г., за  вписване в кандидатската листа за общински съветници под № 4 на Силвия Валериева Трифонова, ЕГН ************       

   Към предложението са приложени:

 1. Пълномощно за Николай Емилов Маринов
 2. Декларация от Силвиа Валериева Трифонова

Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за общински съветници, издигнати от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с направените промени в подреждането на кандидатите за общински съветници в Община-Плевен

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Плевен.

                                                                            Р Е Ш И:

            Регистрира промяна в кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, предложена от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ регистрирана с решение № 92 от 25.09.2023г за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.,  както следва :

            Заличава от кандидатската листа Мартин Тодоров Митев, ЕГН ****************

            Вписва под №4 в кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 92-МИ от 25.09.2023г. СИЛВИЯ ВАЛЕРИЕВА ТРИФОНОВА, ЕГН *******************

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 26.09.2023 в 19:05 часа

Календар

Решения

 • № 253-МИ / 07.12.2023

  относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

 • № 252-МИ / 08.11.2023

  относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

 • № 251-МИ / 06.11.2023

  относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения