Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 131-МИ
Плевен, 26.09.2023

ОТНОСНО: Промяна в кандидатската листа за общински съветници издигнати от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е предложение вх. №166/26.09.2023 г. от  Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“  регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 57-МИ от 17.09.2023г., за промяна в кандидатската листа за общински съветници в Община-Плевен, регистрирана  с вх.№ 132/25.09.2023г, съгласно което се променя подреждането на кандидатите за общински съветници.

            Предложението е подписано от Людмил Георгиев Софрониев, Александър Петков Йотков и Асен Весков Върбанов, упълномощени с пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов -  представители на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ пред ОИК – ПЛЕВЕН.

             Същото е  заведено под №10/25.09.2023 г. във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за общински съветници.

   Към предложението са приложени:

  1. Пълномощно на Людмил Георгиев Софрониев, Александър Петков Йотков и Асен Весков Върбанов, упълномощени с пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов -  представители на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за общински съветници, издигнати от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с направените промени в подреждането на кандидатите за общински съветници в Община-Плевен

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Плевен.

                                                                    Р Е Ш И:

    Регистрира промяна в кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, предложена от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, регистрирана с решение № 97 от 25.09.2023г за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.,  както следва :

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛНЧ

1.

Наталия Стефанова Цанева

**********

2.

Людмил Георгиев Софрониев

**********

3.

Кирил Диянов Мучев

**********

4.

Георги Емилов Иеремиев

**********

5.

Антон Валериев Начев

**********

6.

Константин Димитров Господинов

**********

7.

Малина Атанасова Боева

**********

8.

Валери Венелинов Лалов

**********

9.

Драгомир Бориславов Рангелов

**********

10.

Златко Илиев Урумов

**********

11.

Ивелин Тодоров Георгиев

**********

12.

Десислава Иванова Крачунова

**********

13.

Александър Любомиров Любенов

**********

14.

Павлин Стефанов Стефанов

**********

15.

Тихомир Иванов Петков

**********

16.

Ангел Данчев Йорданов

**********

17.

Ксения Георгиева Тончева

**********

18.

Мирослав Красимиров Ботев

**********

19.

Александър Драгомиров Ганчев

**********

20.

Гергана Станимирова Данова-Стоянова

**********

21.

Петя Валериева Николова

**********

22.

Стоян Тодоров Стоянов

**********

23.

Даниела Цветанова Николаева

**********

24.

Мариела Митова Ценова

**********

25.

Елеонора Иванова Михайлова

**********

26.

Кирчо Александров Недялков

**********

27.

Виктор Кимонов Комитски

**********

28.

Иван Михайлов Мишев

**********

29.

Петьо Георгиев Пъшев

**********

30.

Венцислав Петров Георгиев

**********

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 26.09.2023 в 19:05 часа

Календар

Решения

  • № 253-МИ / 07.12.2023

    относно: Невъзникване на пълномощията на общински съветник, обявен за избран с Решение № 226-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК-Плевен

  • № 252-МИ / 08.11.2023

    относно: Заличаване на Валентин Венциславов Христов от списъка с избраните общински съветници на ПП ГЕРБ в Общински съвет - Плевен /2023г.-2027г./ и обявяване на Борислав Славчев Щерев за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ

  • № 251-МИ / 06.11.2023

    относно: Обявяване на окончателните резултати от втори тур от произвеждане на изборите за кмет на кметство с.Тодорово в Община Плевен на 05.11.2023 г.

всички решения