Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 230-МИ
Плевен, 03.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на застъпници на кандидатските листи, издигнати от ПП „ГЕРБ“ и ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и провеждане на втори тур на 05.11.2023г

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ“, представлявана  от упълномощения представител Емил Инджиян с вх. № 428/02.11.2023г. на ОИК Плевен, с искане регистрирано лице като застъпник  да бъде заличено в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

Постъпило е заявление от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана  от упълномощения представител Илиан Севелинов Селимски с вх. № 468/03.11.2023г. на ОИК Плевен, с искане регистрирани лица като застъпници  да бъдат заличени в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118,  ал.4  от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

    1.Заличава регистрацията като застъпници  на следните лица:

        Богдан Василев Михайлов, ЕГН *********, Иван Веселинов Станев,ЕГН ***********, Дияна Мирославова Стефанова, ЕГН *********, Сергей Емов Чавдаров,ЕГН *********,Емил Илиянов Илиев,ЕГН ********* и Вели Асанов Черакчиев,ЕГН ********

    2.Да се анулират издадените удостоверения за застъпник на лицата по т. 1.

    3.Лицата по т. 1 да се заличат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.11.2023 в 19:01 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения