Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 231-МИ
Плевен, 03.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и провеждане на втори тур на 05.11.2023г.

 Постъпило е заявление от ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“, представлявана от Станислав Иванов Попов, чрез пълномощника си Николай Емилов Маринов, заведено с вх. № 440/03.11.2023г. на ОИК Плевен, под №12 от Входящия регистър на застъпниците, подписано от Николай Емилов Маринов,  с искане лице да бъде регистрирано като застъпник на листите на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“, за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.и провеждане на втори тур на 05.11.2023г.

Към заявлението са приложени следните документи:

 • Пълномощно от представляващия ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“, Станислав Иванов Попов за Николай Емилов Маринов
 • Списък, съдържащ трите имена и ЕГН на застъпниците
 • Декларации по чл.117 ал.3 от ИК – 1 брой

    Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И:

 

     Регистрира като застъпници на ПП „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“, 1 лице, съгласно приложение, което е неразделна част от това решение.

       Да се издаде удостоверение за застъпник на  лицето.

       Лицето да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.11.2023 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 260-МИ / 12.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 259-МИ / 01.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 258-МИ / 08.01.2024

  относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения