Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 232-МИ
Плевен, 03.11.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков

В Общинска избирателна комисия - Плевен е постъпил сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков с вх. № 462 от 03.11.2023 г. от 15.40 часа за това, че в Община Плевен не е постъпвало уведомление, съответно със списък за наличие на заявления от не по малко от 10 избиратели, изразили желание да гласуват на територията на МБАЛ „Сърце и мозък“ от административния му ръководител за образуване на избирателна секция в срок най-малко от 48 часа преди изборния ден на 05.11.2023 година, съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от ИК и Решение № 266-МИ от 13.10.2-23 година на ЦИК.

Общинска избирателна комисия – Плевен, разгледа подадения сигнал и приема, че в приложение на разпоредбата на чл. 9, ал. 7 и ал. 8 от ИК, д-р Петя Диновска в качеството си на изпълнителен директор на МБАЛ „Сърце и мозък“ със свое писмо с изх. № 304/03.11.2023 година и с вх. № при Община Плевен ИЗБ-4-92-9916-3 от 03.11.2023 година е изпратено уведомление, че образувана секция за предстоящия втори тур на месните избори насрочени за 05.11.2023 година. Със същото уведомление е представена и Заповед № 1192/02.11.2023 година за разкриване на избирателна секция на територията на лечебното заведение.

ОИК – Плевен със свое Решение № 156-МИ/20.10.2023 година са формирани единните номера на допълнителни 4 броя избирателни секции в Община Плевен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК – Плевен със свое Решение № 164-МИ/24.10.2023 година са назначени съставите на Секционни избирателни комисии в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МБАЛ „Сърце и мозък“, Дом за стари хора с. Бохот и Затвора- гр. Плевен в Община Плевен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и това, че ОИК – Плевен не е постановявала свое Решение за закриване на вече откритата секция, в която е упражнено правото на глас по време на първия тур на 29.10.2023 година, не се установиха и събраха доказателства за нарушение на правилата на Изборния кодекс. Не са закривани и не са формирани на ново и останалите секционни комисии на територията на град Плевен и Община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Приема сигнал от Кмет на Община Плевен Милен Яков с вх. № 462 от 03.11.2023 г. от 15.40 часа за неоснователен.

Задължава Кмет на Община Плевен Милен Яков, да предприеме всички действия необходими за създаване на необходимите условия за оборудване на СИК в МБАЛ „Сърце и мозък“ с административен адрес: град Плевен, ул. „Пиер Кюри“ № 2.

Да се уведоми Кмет на Община Плевен Милен Яков на електронната поща на Община Плевен за настоящето решение на ОИК – Плевен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 03.11.2023 в 19:01 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения