Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 235-МИ
Плевен, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за кмет на Община – втори тур на 05 ноември 2023 г.

 Постъпило е заявление от инициативен комитет за Георг Спартански, представляван от Любомир Иванов Илиев, заведено с вх. № 481/04.11.2023г. на ОИК Плевен, под №14 от Входящия регистър на застъпниците, подписано от Любомир Иванов Илиев,  с искане 10 лица да бъдат регистрирани като застъпници на листите на инициативен комитет за Георг Спартански, за изборите за  Кмет на Община на втори тур на 05 ноември 2023 г.

Към заявлението са приложени следните документи:

 • Списък, съдържащ трите имена и ЕГН на застъпниците
 • Декларация по чл.117 ал.3 от ИК – 10 брой
 • Списък, съдържащ трите имена и ЕГН на застъпниците на технически носител.

 При извършена проверка в „Информационно обслужване“ АД се установява, че от  заявените за регистрация 10 лица, шест са регистрирани като застъпници и представители на други партии и коалиции, а едно лице е вече регистрирано като представител на инициативния комитет за Георг Спартански.

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия – Плевен

Р Е Ш И:

        Регистрира като застъпници на инициативен комитет за Георг Спартански 3 лица, съгласно приложение, което е неразделна част от това решение.

           Да се издаде удостоверение за застъпник на лицата.

           Лицата да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

            Отказва регистрация като застъпници на седем лица.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 260-МИ / 12.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 259-МИ / 01.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 258-МИ / 08.01.2024

  относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения