Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 236-МИ
Плевен, 04.11.2023

ОТНОСНО: Сигнал от Инициативен комитет за издигане на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен

В Общинска избирателна комисия - Плевен е постъпил сигнал от Инициативен комитет за издигане на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен с вх. № 483 от 04.11.2023 г. от 14.01 часа за това, че в село Беглеж, Община Плевен в СИК 200, която е позиционирана на територията на селото не е монтирано видео наблюдение, което да гарантира законосъобразното провеждане на изборите за Кмет на Община Плевен на 05.11.2023 година. Към подадения сигнал е приложено и Решение № 2601-МИ от 05.10.2023 година за определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видео заснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  В т. 9 от същото решение е регламентирано, че в общини, в които е насрочен втори тур за кмет ОИК получава от общинската администрация всички устройства за видеонаблюдение и видео заснемане след произвеждането на втория тур и ги предава на „Информационно обслужване“ АД, което се удостоверява с протокол, който се подписва и от представители на ЦИК заедно с предаването на ЦИК на останалите книжа и материали от втория тур.

Общинска избирателна комисия – Плевен, разгледа подадения сигнал и извърши проверка относно подаденото оплакване, от която не се установиха и събраха доказателства за нарушение на правилата на Изборния кодекс. Устройство за видеонаблюдение и видео заснемане е получено в СИК № 200 в село Беглеж, което предстои да бъде ползвано след обявяване на края на изборния ден на 05.11.2023 година.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

Приема сигнал от Инициативен комитет за издигане на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен с вх. № 483 от 04.11.2023 г. от 14.01 часа за неоснователен.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения