Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 237-МИ
Плевен, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за кмет на Община и кметове на кметства на за втори тур на 05.11.2023г.

 Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ“, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез пълномощника си Валери Пламенов Лачовски, заведено с вх. № 486/04.11.2023г. на ОИК Плевен, под №4 от Входящия регистър на застъпниците, подписано от Валери Пламенов Лачовски,  с искане 102 лица да бъдат регистрирани като застъпници на листите на ПП „ГЕРБ“, за изборите за кмет на Община и кметове на кметства втори тур на 05.11.2023г

Към заявлението са приложени следните документи:

 • Пълномощно от представляващия ПП „ГЕРБ“, Бойко Методиев Борисов, за Валери Пламенов Лачовски – 2бр.
 • Списък, съдържащ трите имена и ЕГН на застъпниците
 • Декларации по чл.117 ал.3 от ИК – 102 броя

При извършена проверка в масивите на „Информационна обслужване“ АД се установява, че от заявените 102 лица,19 са вписани като застъпници на други партии и коалиции, поради което не следва да бъдат регистрирани като застъпници на ПП“ГЕРБ“

    Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинска  избирателна комисия – Плевен

 

Р Е Ш И:

 

     Регистрира като застъпници на ПП „ГЕРБ“, 83 лица, съгласно приложение, което е неразделна част от това решение.

       Да се издаде удостоверение за застъпник на всяко от лицата.

       Лицата да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

            Отказва регистрация на 19 лица като застъпници на ПП“ГЕРБ“

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 04.11.2023 в 18:58 часа

Календар

Решения

 • № 260-МИ / 12.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 259-МИ / 01.02.2024

  относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 258-МИ / 08.01.2024

  относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения