Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
Плевен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ “ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен

Постъпило е Заявление от Политическа партия „ГЕРБ “ с вх. № 57/17.09.2023г. на ОИК – Плевен, подписано от ЕМИЛ САРКИС ИНДЖИЯН , преупълномощен от Валери Пламенов Лачовски ,упълномощен от Бойко Методиев Борисов представляващ ПП „ ГЕРБ “   за регистрация на ПАРТИЯТА за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН, заведено под № 14/17.09.2023г в Регистъра на партиите/коалициите от партии в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023г.

Към заявлението са приложени:

             1.Пълномощно от Бойко Методиев Борисов  – представляващ ПП „ГЕРБ“ за Валери Пламенов Лачовски 

            2.Пълномощно от Валери Пламенов Лачовски   за Емил Саркис Инджиян  пред ОИК-Плевен

Налице са изискванията на чл.147 ал.1, ал.4 и ал. 5 от ИК  и Решение № 2218 – МИ от 05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.147, ал.6, изречение от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия-Плевен

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ ГЕРБ “ за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 17.09.2023 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения