Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Плевен, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен

Постъпило е Заявление от ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕс вх. № 66/17.09.2023г. на ОИК – Плевен, подписано от Момчил Бориславов Няголов , упълномощен от Владимир Димитров Николов, представляващ ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“,  за регистрация на ПАРТИЯТА за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ПЛЕВЕН, заведено под № 17/17.09.2023г в Регистъра на партиите/коалициите от партии в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023г.

Към заявлението са приложени:

 

             1.Пълномощно от Владимир Димитров Николов за Момчил Бориславов Няголов пред ОИК - Плевен

             

Налице са изискванията на чл.147 ал.1, ал.4 и ал. 5 от ИК  и Решение № 2218 – МИ от 05.09.2023г. на ЦИК за регистрация на ПП „ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ “ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. в Община Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.12 във връзка с чл.147, ал.6, изречение първо от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия-Плевен

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“  за участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВА В  ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 17.09.2023 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения