Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Плевен, 21.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАЧЕВ като независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

           Постъпило е предложение вх. № 92/20.09.2023 г. от инициативен комитет, регистриран за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК  № 67-МИ от 18.09.2023г., за регистрация на НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАЧЕВ  като независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИШЕВО, Община Плевен. Предложението е подписано от Пламен Маринов Ерминов, представляващ инициативния комитет за издигане на Николай Валентинов Вачев като независим кандидат за кмет на Кметство Радишево, Община Плевен

Предложението е заведено под №1 във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за кмет на кметство. Към същото са приложени:

    1.Заявление-декларация от независимия кандидат;

    2.Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията в ОИК на независимия кандидат за кмет на Кметство Радишево.

 

 С вх.№88/19.09.2023г. на ОИК-Плевен е постъпил протокол от 19.09.2023г от ТЗ „ГРАО”- Плевен  за извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията в ОИК на независим кандидат за общински съветник или за  кмет, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. Протоколът отразява обстоятелствата по чл.416 от ИК както следва: от представеният списък с  120 броя избиратели са установени коректни записи за 92 избиратели.

            Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.2 от Изборния кодекс, за регистрация на НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАЧЕВ като  независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИШЕВО, Община Плевен, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен,  насрочени за 29 октомври 2023 г. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в Плевен

 

Р Е Ш И:

 

  РЕГИСТРИРА НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ВАЧЕВ,  ЕГН ********, като  независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИШЕВО, Община Плевен, издигнат от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 21.09.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения