Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 80-МИ
Плевен, 21.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.

Постъпило е предложение вх. № 105/21.09.2023 г. от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ ”, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г. с решение на ОИК-Плевен № 26-МИ от 14.09.2023г., за регистриране на 15 кандидати за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, издигнати от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ ”.

    Предложението е подписано от Николай Иванов Иванчев, упълномощен с пълномощно от 12.09.2023г.  от Борис Янков Ячев -  председател на ПП „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“. Същото е  заведено под №1 във Входящия регистър на ОИК за кандидатите за общински съветници.

    Към предложението са приложени:

   Заявление-декларация от кандидатите по образец - 15 бр.;

  1. Заверено копие на пълномощно на Николай Иванов Иванчев, упълномощен с пълномощно от 12.09.2023г.  от Борис Янков Ячев -  председател на ПП „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ ”     Към момента на постановяване на решението не е приключила проверката в ЦИК на обстоятелствата по чл.397 от Изборния кодекс, предвид което регистрацията на кандидатите се извърша в условия на не приключила процедура  по чл.414, ал.6 от ИК.

     Налице са изискванията на чл.414, ал.1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, за регистрация на кандидатите за общински съветници, издигнати от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

   Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.14 във връзка с чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Плевен

                                                                    Р Е Ш И:

    Регистрира кандидатската листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, предложена от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ ”, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 29 октомври 2023 г.,  както следва :

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛНЧ

1

Сашо Христов Радоловски

**********

2

Николай Иванов Иванчев

**********

3

Мариян Евтимов Лазаров

**********

4

Тихомир Бойков Петров

**********

5

Константин Стоянов Стоянов

**********

6

Димитринка Красимирова Христова

**********

7

Стефан Илиев Събев

**********

8

Денислава Бранимирова Горанова

**********

9

Росислава Александрова Димитрова

**********

10

Християн Божидаров Петров

**********

11

Маргарита Димитрова Фичева

**********

12

Росица Кирилова Маринчева

**********

13

Цветелин Латинов Тончев

**********

14

Анатолий Валериев Радославов

**********

15

Мариан Маринов Атанасов

**********

 

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 21.09.2023 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 260-МИ / 12.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 259-МИ / 01.02.2024

    относно: Постъпил сигнал с искане за прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 258-МИ / 08.01.2024

    относно: Жалба с вх. №7672/28.12.2023г. на Административен съд Плевен (вх.№545/05.01.2024г. на ОИК-Плевен) против Решение № 571/14.12.2023г. на Административен съд–Плевен, постановено по адм. дело №904/2023г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения