20.02.2021

Съобщение

ОИК Плевен, във връзка с възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден  уведомява:

Избирателна секция №152400217 в която ще е проведе частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен на 28февруари 2021г., намираща се в с.Николаево, ул.,,Васил Левски” №11  Клуб на пенсионера и хора с увреждания, се намира на първия етаж.

В избирателна секция №152400217 е осигурен е пълен достъп до същата за гласуване и места за паркиране до сградата за автомобили на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това – в срок до 22 февруари 2021 г. на  телефони: 064 / 881 – 329 , 06520/ 2271.

19.02.2021

Съобщение

Приложено ОИК Плевен публикува (на основание писмо с изх. № ЧМИ-15-18/18.02.2021 г.на ЦИК) на интернет страницата си одобрения предпечатен образец на бюлетината за гласуване в частичните избори за кмет на кметство Николаево, Община Плевен на 28.02.2021 г.

Предпечатен образец на бюлетина

08.02.2021

Съобщение

ОИК Плевен уведомява, че избирателите с трайни увреждания в Кметство Николаево, Община Плевен, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия,следва да заявят желанието си в писмена форма до 13.02.2021 г. (включително) чрез заявление по образец, подписано саморъчнои изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен или настоящ адрес.

08.02.2021

Съобщение

ОИК Плевен уведомява, във връзка с частичните местни изборите в Кметство Николаево, Община Плевен (които ще се проведат на 28.02.2021 г.) че срока за подаване на заявление и вписване на избирател в списъка по настоящ адрес, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места е 13.02.2021г. (включително).

22.01.2021

Съобщение

ОИК-Плевен ще приема необходимите документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частични избори за кмет на кметство Николаево, общ. Плевен, обл.Плевен  всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. до 28.01.2021г. на адрес:гр. Плевен, ул.,,Д. Константинов №23 Б, ет. 2, Конферентна зала.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 17,00ч. на 28. 01. 2021г.

22.01.2021

Съобщение

ОИК-Плевен ще приема необходимите документи за регистрация на кандидатски листи от партии, коалиции, местни коалиции и инициативните комитети за участие в частични избори за кмет на кметство Николаево, общ. Плевен, обл.Плевен  всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. до 02.02.2021г. на адрес:гр. Плевен, ул. ,,Д. Константинов №23 Б, ет. 2, Конферентна зала.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи е 17,00ч. на 02.02.2021г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 340-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Николаево в Община Плевен на 28.02.2021г.

  • № 339-МИ / 28.02.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционния протокол от частичните местни избори на 28.02.2021г. за кмет на кметство Николаево.

  • № 338-МИ / 28.02.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Николаево Община Плевен на 28-ти февруари 2021 г.

всички решения