Заседания

Заседание от дата 16.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.10.2019 от 11:30 часа.

Решения

№ 129–МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК в Община Плевен при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 128-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Представен констативен протокол от звено “Инспекторат“ при Община Плевен

№ 127-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : формиране на единния номер на подвижната избирателна секция и определяне числения състав на ПСИК при произвеждането на избори за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 126-МИ / 16.10.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на подвижните избирателни секции в община Плевен при провеждане на изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения