Заседания

Заседание от дата 28.10.2019 от 16:00 часа.

Решения

№ 192-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Ясен

№ 191-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Радишево

№ 190-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Коиловци

№ 189-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Гривица

№ 188-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Върбица

№ 187-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Дисевица в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 186-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Търнене в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 185-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Пелишат в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 184-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Мечка в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 183-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Опанец в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 182-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Буковлък в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 181-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Бръшляница в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 180-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Брестовец в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 179-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Бохот в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 178-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Николаево в Община Плевен на 27.10.2019 г.,

№ 177-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на Община Плевен

№ 176-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство с Беглеж в Община Плевен на 27.10.2019 г.

№ 175-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство Славяново

№ 174-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на грешно въведена разписка за секционен протокол с фабричен номер на №152400000110161

№ 173-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Анулиране на грешно въведена разписка за секционен протокол с фабричен номер на №152400000110161

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения