Заседания

Заседание от дата 03.10.2021 от 23:10 часа.

Заседание от дата 03.10.2021 от 20:10 часа.

Заседание от дата 03.10.2021 от 15:00 часа.

Решения

№ 412-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

№ 411-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

№ 410-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

№ 409-МИ / 03.10.2021

ОТНОСНО : В деловодството на ОИК Плевен е постъпила жалба от Златинка Матеева Заковска, в качеството и на представляваща на ИК за издигане на кандидатурата на кандидат за кмет на кметство с. Буковлък Марио Стоименов Фирков, входирана с вх. № 545/03.10.2021г. в 14.00 часа.

Календар

Решения

  • № 412-МИ / 03.10.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от частичните местни избори на 03.10.2021г. за кмет на кметство Буковлък, община Плевен

  • № 411-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен в частичните избори за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 03.10.2021г.

  • № 410-МИ / 03.10.2021

    относно: Обявяване края на изборния ден за изборите за кмет на кметство Буковлък, Община Плевен на 3-ти октомври 2021г.

всички решения