№ 43-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 42-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АБВ“ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 41-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АБВ“ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 40-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АБВ“ /Алтернатива за българско възраждане/ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 39-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 38-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 37-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 36-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 35-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 34-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ПОДЕМ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 33-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 32-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 31-МИ / 14.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 30-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 29-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 28-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „АТАКА“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 27-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - СДП за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 26-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ - СДП за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 25-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - ДПС за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 24-МИ / 13.09.2019

ОТНОСНО : регистрация в Общинска избирателна комисия гр. Плевен на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - ДПС за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения