№ 103-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 102-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „АТАКА“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 101-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 100-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 99-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 98-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 97-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ДОСТ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 96-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 95-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнати от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 94-МИ / 24.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ИВАН ТОДОРОВ НИНОВ като кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнат от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 93-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 92-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз“/ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 91-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнати от издигнат от МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ /ПП „Съюз на демократичните сили“ и ПП „Български Земеделски Народен Съюз“/ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 90-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 89-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнати от политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 88-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ПЛАМЕН ДИЛОВ ДИЛОВ като кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнат от политическа партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 87-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнати от политическа партия „АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 86-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатска листа за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Плевен, издигнати от политическа партия „АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 85-МИ / 23.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ АНТОВ като кандидат за КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, издигнат от политическа партия „АБВ/АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г.

№ 84-МИ / 22.09.2019

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за КМЕТ НА КМЕТСТВО в Община Плевен, издигнати от политическа партия „МИР”, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Община Плевен на 27 октомври 2019 г

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения