№ 242 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ за нарушение на изборния процес при произвеждането на изборите за Кмет на Община Плевен – втори тур 03.11.2019г.

№ 241 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен за извършване на незаконна агитация в деня на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 240 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен за нарушение на изборния процес в СИК 152400071, гр. Плевен, при произвеждането на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 239 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен за нарушение на изборния процес в СИК 152400234 , с. Дисевица община Плевен, при произвеждането на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 238 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Сигнал от Институт за развитие на публичната среда за нарушение на изборния процес в СИК 152400205 и СИК 152400206 в с. Буковлък, община Плевен, при произвеждането на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 237 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен за нарушение на изборния процес в СИК 152400077 при произвеждането на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 236 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георг Леонидов Спартански за независим кандидат за Кмет на Община Плевен за нарушение на изборния процес в СИК 152400200 с.Беглеж при произвеждането на изборите за кмет на Община Плевен - втори тур 03.11.2019г.

№ 235 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : обявяване за избран на общински съветник от кандидатската листа от ПП „ВМРО- БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

№ 234 -МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Плевен, област Плевен за изборите за общински съветници и кмет на община и кметове на кметства на 27-ти октомври 2019 г.

№ 174а-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи на местни избори на 27.10.2019г.-първи тур в Община Плевен.

№ 233-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на ПП ГЕРБ при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

№ 232-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : заличаване регистрацията на политически представител на ПП ГЕРБ в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 231 -МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Жалба от общинското ръководство на ПП „ГЕРБ“ за нарушение на изборния процес за изборите за общински съветници и кмет на община и кметове на кметства на 27-ти октомври 2019 г.

№ 230 -МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Плевен, област Плевен за изборите за общински съветници и кмет на община и кметове на кметства на 27-ти октомври 2019 г.

№ 229 -МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК в община Плевен, област Плевен за изборите за общински съветници и кмет на община и кметове на кметства на 27-ти октомври 2019 г.

№ 228-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : заличаване регистрацията на политически представители на ПП ВОЛЯ в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 227-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : регистрация на застъпници на ПП ДПС в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 226-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : заличаване регистрацията на застъпници на кандидатските листи, издигнати от ПП ДПС в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 225-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : заличаване регистрацията на политически представител на ПП ДПС в избирателните секции на територията на Община Плевен за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 224-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на независимия кандидат за кмет на Община Плевен – ГЕОРГ ЛЕОНИДОВ СПАРТАНСКИ при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. в Община Плевен

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения