19.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиции и инициативин комитети, регистрирани за участие в Местни избори и Национален референдум 2015!

 

На 23.10, в 18.00 ч. изтича срокът за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК.

 

ОИК - Плевен

19.10.2015

Съобщение

ВНИМАНИЕ!

ОИК - Плевен напомня, че на 19.10. 2015 г. изтича срокът за подаване на заявления от граждани с трайни увреждания, непозволяващи им упражняване на избирателно право в изборни помещения, за гласуване в подвижна избирателна секция.

ОИК - Плевен

19.10.2015

Съобщение

 

По указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори, както следва:

 

общински съветници

ПЛЕВЕН

кмет на община

ПЛЕВЕН

кмет на кметство

БЕГЛЕЖ

кмет на кметство

БОХОТ

кмет на кметство

БРЕСТОВЕЦ

кмет на кметство

БРЪШЛЯНИЦА

кмет на кметство

БУКОВЛЪК

кмет на кметство

ВЪРБИЦА

кмет на кметство

ГОРТАЛОВО

кмет на кметство

ГРИВИЦА

кмет на кметство

ДИСЕВИЦА

кмет на кметство

КОИЛОВЦИ

кмет на кметство

КЪШИН

кмет на кметство

МЕЧКА

кмет на кметство

НИКОЛАЕВО

кмет на кметство

ОПАНЕЦ

кмет на кметство

ПЕЛИШАТ

кмет на кметство

РАДИШЕВО

кмет на кметство

РАЛЕВО

кмет на кметство

СЛАВЯНОВО

кмет на кметство

ТОДОРОВО

кмет на кметство

ТУЧЕНИЦА

кмет на кметство

ТЪРНЕНЕ

кмет на кметство

ЯСЕН

За достъп до изображенията, изберете имената на съответното място или избор.

ОИК - Плевен

16.10.2015

Съобщение

На вниманието

на избиратели с увредено зрение или със затруднение в предвижването

В изпълнение на чл. 234, ал.1 от ИК и Решение на ЦИК № 1549-МИ/27.08.2015, ОИК - Плевен оповестява Списък  на секциите, позволяващи на избрателите с увредено зрение или със затруднение в предвижването да упражнят своето избирателно право, както следва:

 

Секция №:                     Място за гласуване:

152400022                      ФСГ "Интелект"

152400049                      СОУ "П.К. Яворов"

152400073                      Клуб на ул. "ген. л-т А. Стефанов" №4

152400087                      Клуб на ул. "Д. Попов" №2

152400092                      Клуб на ул. "П.Р.Славейков" №50

152400105                      Драматичен театър "И. Радоев"

 

Определените за целта секции са съоръжени с подходи и осигуряват необходимите условия и възможност за гласуване на  лица с увредено зрение или със затруднение в предвижването.

Пред съответните секции ще има поставени табели и др. обозначителни знаци със съответни размери, на които е отбелязано допълнителното им предназначение.

Избирателите с увредено зрение или със затруднение в предвижването могат да гласуват в избрана от тях подходяща секция.

ОИК - Плевен

14.10.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2015 Г.

 

Във връзка с провеждането на местни избори и национален референдум на 25.10. 2015 г., на 21 октомври , в гр. Плевен, зала "Катя Попова" ще се проведе обучение на ръководствата на секционните избирателни комисии (СИК), по следния график:

- от 16.00 ч. - за СИК от населените места на общината и от район "Юнско въстание" на гр. Плевен,

- от 17.30 ч. - за СИК от районите: "Сторгозия", "Мизия" и "Дружба"на гр. Плевен
 

02.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички политически партии и инициативни комитети за участие в Местни избори и Референдум 2015 г.:

 

18.09.2015

Съобщение

ОИК – Плевен уведомява за взето Решение №136/18.09.2015, съгласно което:

Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК - Плевен,   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от Общинска избирателна комисия гр. Плевен на 23.09.2015г. от 10,00 часа , в гр.Плевен,  ул.”Димитър Константинов” № 23, „Б”ет.2 .

14.09.2015

Съобщение

Съгласно уведомление от ЦИК, ОИК- Плевен съобщава, че за извършване на проверката по чл. 414, ал.2 от ИК е необходимо партиите , коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. ОИК извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа.

 

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал.2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Съобщение

ОИК – Плевен уведомява кандидатите за участие в Избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., че заявления за регистриране на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети се приемат не по-късно от 18.00 ч. на 14 септември 2015 г., на административния адрес на ОИК – Плевен :

гр. Плевен 5800 ул."Димитър Константинов" 23, вх."Б", ет 2

още съобщения

Календар

Решения

  • № 397-МИ / 22.02.2018

    относно: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

  • № 396-МИ / 30.01.2018

    относно: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

  • № 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

    относно: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

всички решения