Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 396-МИ
Плевен, 30.01.2018

ОТНОСНО: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

 Постъпило е Определение №157/23.01.2018г. с вх. №477/25.01.2018 г. на ОИК - Плевен, съдържащо препис от жалба с вх.№472/07.08.2017г.  ОИК - Плевен против Решение №392/27.07.2017г. на ОИК - Плевен, в което се съобщава  на ОИК – Плевен, че може да подаде възражение в 7-дневен срок, считано от 25.01.2018 г.     След запознаване с текста на жалбата и обсъждане на материалите по преписката ОИК – Плевен намира, че следва до съда да бъде изпратено мотивирано становище.                 С оглед на горе изложеното и на основание чл.198, ал.2 от АПК Общинската избирателна комисия –Плевен   РЕШИ:
      Да се изпрати становище по жалба с вх.№472/07.08.2017г.  ОИК Плевен против Решение №392/27.07.2017г. на ОИК-Плевен. Становището на ОИК – Плевен е поместено в приложение, което е неразделна част от това решение.       
Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 01.02.2018 в 10:30 часа

Календар

Решения

  • № 397-МИ / 22.02.2018

    относно: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

  • № 396-МИ / 30.01.2018

    относно: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

  • № 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

    относно: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

всички решения