Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 395-МИ/07.12.2017
Плевен, 07.12.2017

ОТНОСНО: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000094488 StartFragment:0000000527 EndFragment:0000094471

Заедно с получено писмо от ЦИК с вх. № 476/30.11.2017 г. на ОИК - Плевен в комисията е постъпил препис на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК, касаещо прилагането на разпоредбата на чл. 458, ал. 1 във връзка с ал. 5 и с чл. 454 от ИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата кандидат за общински съветник. Съгласно цитираното решение на ЦИК под „следващ в съответната листа кандидат“ при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник в случаите, когато има кандидат, получил валидни предпочитания (преференции) при условията на чл. 454, ал. 2 от ИК, който не е бил обявен за избран, се разбира следващият в списък А кандидат. Едва след изчерпване на кандидатите в списък А може да се пристъпва към обявяване за избран на кандидат от списък Б, който включва останалите в листата кандидати, които са запазили първоначалното си подреждане при регистрацията им за участие в изборите за общински съветници и кметове. Общинските избирателни комисии, които не са обявили списък А и списък Б, следва да ги обявят на интернет страницата си в срок от 7 дни от влизане в сила на това решение.

Съгласно разпоредбата на чл. 458, ал. 5 от ИК, когато има кандидат за общински съветник , получил валидни преференции при условията на чл. 454, ал. 2 от ИК, но не е обявен за избран, в случаите по чл. 458, ал. 1 от ИК той заема мястото на общинския съветник, чиито пълномощия са прекратени. Прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяването за избран на следващия в съответна листа кандидат се извършва с приемане на решение от ОИК, при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т.1-13 от ЗМСМА.

Списък А по партии, коалиции и местни коалиции е утвърден и обявен на интернет страницата на ОИК–Плевен https://oik1524.cik.bg/minr2015/decisions/4294967295/2016-10-10 чрез Решение № 382-МИ/10.10.2016 г. на ОИК – Плевен, влязло в сила след обезсилването на Решение № 541/01.12.2016 г., постановено по адм. дело № 818/2016 г. по описа на Административен съд – Плевен, което го обявява за нищожно. Обезсилването е чрез Решение № 4461/10.04.2017 г., постановено по адм. дело № 176/2017 г. по описа на ВАС. Същото Решение № 382-МИ/10.10.2016 г. на ОИК – Плевен е прието в изпълнение на Решение № 523/17.11.2015 г. по адм. дело № 908/2015 г. по описа на Административен съд Плевен и Решение № 354/19.07.2016 г. по адм. дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд Плевен, което указва на ОИК - Плевен да обяви броя на получените валидни преференции за всички кандидати за общински съветници от листата на съответната партия, коалиция и местна коалиция, получила мандати в Общински съвет Плевен, което по същество представлява утвърждаване и обявяване на списък А по партии, коалиции и местни коалиции. В цитираното Решение № 4461/10.04.2017 г., постановено по адм. дело № 176/2017 г. по описа на ВАС съдът се произнася в подкрепа на този извод.

С оглед на горе изложеното ОИК – Плевен,

РЕШИ:

I. Утвърждава списък Б по партии, коалиции и местни коалиции, включващ останалите кандидати за общински съветници от листата на съответната партия, коалиция и местна коалиция, получила мандати в Общински съвет Плевен както следва:

Трите имена на кандидата

Брой

преференции

Пореден номер на кандидата в листата

 

1. Листа на „ГЛАС НАРОДЕН”(списък Б)

ПОЛЯ ЮРИЕВА БОСИЛКОВА-МАРТИНОВА

22

6

КРУМ ВАСКОВ ПЕНЧЕВ

79

7

ЛЮДМИЛА СЛАВЧЕВА ПАРГОВА

25

8

РЕНИ ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

16

9

СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

22

11

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАКАВЕЕВ

1

12

ДЕЙЧО ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

9

13

ПЕНКА МИЛКОВА ИВАНОВА

7

14

ЛЮДМИЛ ДЕТЕЛИНОВ ДЕНЧЕВ

11

15

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

17

16

 

2. Листа на КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА-БСП И ПК "ТРАКИЯ"(списък Б)

СВИЛЕН МАРИНОВ АТАНАСОВ

48

4

ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ

70

6

ЛЮБОМИР ЕВГЕНИЕВ БУКОВСКИ

72

10

МАРГАРИТА ГОСПОДИНОВА ЖИЯНОВА

61

11

СТОЯН БОРИСОВ СТЕФАНОВ

17

12

ЕМАНУИЛ АТАНАСОВ АРГИЛАШКИ

33

14

ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕШАКОВА

74

15

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ МИХОВ

46

16

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ ТРАЙКОВ

56

17

ЛЮБКА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

17

18

ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТКОВ

42

20

КАМЕЛИЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА

23

21

ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ

35

22

КАЛИН АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ

17

23

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ КРАМОЛИНСКИ

22

24

ВАНЯ МОМЧИЛОВА ХРИСТОВА

14

25

МАРИЯ СЪБЕВА ИВАНОВА-ЦОНЕВА

22

26

ЦВЕТАНКА ТОНЧЕВА ТОНЧЕВА

5

29

ЖИВКА ПАВЛОВА ГЕНЧЕВА

31

31

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ

39

32

ВИКТОР ИЛИАНОВИЧ ИЛИЕВ

31

33

ХРИСТО ЦАНОВ ЦОЛОВ

2

34

ДОСКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

41

35

ЦВЕТАН АСПАРУХОВ ХРИСТОВ

4

36

ПЕТРАНА САВЧЕВА МАРИНОВА

0

37

ЯНЧО ПЕТКОВ ИТОВ

7

38

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

8

39

 

3. Листа на НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (списък Б)

РУМЕН ПЕТРОВ ИВАНОВ

51

2

ВАЛЕРИ ТРИФОНОВ НАЧЕВ

46

3

ЮРА СТЕФЧОВА ТОПКАРОВА

26

7

ДРАГОМИР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

13

8

СТЕФАН КОСТАДИНОВ КАСАБОВ

14

9

ВЕНКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА

5

10

АТАНАС ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

7

11

СИМЕОН ВЕСЕЛИНОВ НИКОЛОВ

8

12

ГЕОРГИ РОСКОВ ПЕТКОВ

4

13

НЕЛИ ДИМИТРОВА КЪНЧЕВА

8

14

МЛАДЕН СИМЕОНОВ МОНОВ

11

15

 

4. Листа на „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” (списък Б)

ГЕОРГИ КОЛЕВ БОЖИНОВ

77

5

АЙНУР АЙДЪНОВ АСАНОВ

12

7

ЛЕМАН МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

5

8

ЛИЛКО МАРИНОВ НИКОЛОВ

13

10

ДЖЕЙХАН ЯШАРОВА МЕЙМИНОВА

1

11

АСЕН ПЕПОВ ЗЛАТКОВ

1

12

ТЕОДОР ЖИВКОВ ПАНОВ

7

13

РОСИЦА САШЕВА ТОДОРОВА

1

14

ПЕРВИС ФУАТ МУТИЕВ

3

15

СЕБАЙТИН САЛИК ОБЪРНИЕВ

10

16

 

5. Листа на „ГЕРБ” (списък Б)

ЛЮБКА НИКОЛОВА КОСТОВА

60

6

СТАНИСЛАВ ХРИСТОВ ПЕТКОВ

50

12

АТАНАС ЛЮБЕНОВ ГАРЕВ

38

17

СОНЯ ПАРАШКЕВОВА ЙОРДАНОВА

26

18

ПЛАМЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

33

20

ГАБРИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА СИМЕОНОВА

76

21

ЙОНИТА ОГНЯНОВА ИВАНОВА

85

22

ДАМЯНКА ЙОРДАНОВА ВЛАДИМИРОВА

61

23

ЗОРНИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА

31

24

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ТОТЕВА

58

25

ВАЛЕНТИНА БЕНОВА ВЪЛЧАНОВА

44

26

ВЕСЕЛКА ЙОСИФОВА ЛИЛОВА

37

27

КРЕМЕНА ХРИСТОВА ПЪШЕВА

62

28

ПЕТЯ СТЕФАНОВА ХРИСТОВА - СТОЯНОВА

37

29

ДЕВОРА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

15

30

САМУИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

15

33

ТАНЯ ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА - ВАСИЛЕВА

13

34

ВАЛЯ РУСАНОВА ДОНЕВА

40

35

ХРИСТИНА РУМЕНОВА КРЪСТЕВА

12

36

ОГНЯН МИТКОВ КУЗМАНОВ

9

37

ЦВЕТЕЛИНА АСЕНОВА ИВАНЧЕВА

9

38

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА НИНОВА

23

39

БОРИСЛАВ СВЕТЛИНОВ БОРИСОВ

8

40

БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ЩЕРЕВ

47

41

 

6. Листа на „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)” (списък Б)

АНДРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

60

2

ВАНЬО ВОЛОДИЕВ ВЪЛКОВ

71

4

ДЕНИЦА РУСАЛИНОВА ВАСИЛЕВА

53

7

ДИМЧО ИВАНОВ ДЕШЕВ

47

8

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИРЧЕВ

12

9

МИЛЕН АЛЕКСАНДРОВ ДАСКАЛОВ

9

10

МАРИО ИВАНОВ СТОЯНОВ

50

11

РУМЕН ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ

38

12

БОГОМИЛА МИЛЧЕВА СТЕФАНОВА

16

14

ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕНЕВ

5

15

ПЕТЬО ТРИФОНОВ СТОЕВ

11

16

ВЕНЕЛИНА СИМЕОНОВА ВЪНОВА

13

17

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ЦЕНОВ

24

19

ИЛИЯН ТОЛИЕВ ТОДОРОВ

61

23

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ДОЛНЯШКИ

5

24

ЛОРА БОЙКОВА ПЕТКОВА

4

25

ЦВЕТОЗАР ЕМИЛОВ СИМЕОНОВ

18

26

СНЕЖИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

18

27

ЦАНКО НИКОЛОВ СТАНИСЛАВОВ

32

28

СТЕЛА ДИМИТРОВА КОНОВА

21

29

ЙОРДАН АТАНАСОВ БОГОСЛОВОВ

12

30

ИРЕНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

17

31

КРАСИМИР ХРИСТОФОРОВ КРАЛЕВ

9

32

ИВАЙЛО ПЕШКОВ ИНЧОВСКИ

71

33

НАТАЛИЯ ПАРАСКЕВОВА ИГНАТОВА

4

35

КРАСИМИРА ФРАНЦОВА ЧОКАНОВА

2

36

ИЛКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

3

37

ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

5

38

ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ЙОТКОВА

17

39

МАРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

43

40

БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ГЕНКОВ

41

41

 

7. Листа на "ПЛЕВЕН МОЖЕ - ПЛЕВЕН ПОБЕЖДАВА" (КП"Реформаторски блок" и ПП"ВМРО - Българско национално движение") (списък Б)

СТЕФКА АНТОНОВА ГРИГОРОВА

78

9

ЙОТКО КРАЧУНОВ ЙОТОВ

67

15

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДЕЦОВ

45

19

АНЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА

55

21

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БЕЛОВА

24

24

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

46

26

РАДОМИР МОМЧИЛОВ ДОБРЕВ

16

27

АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА

65

28

МАЯ СИМЕОНОВА МИРЧЕВА

7

29

ХРИСТО ИВАНОВ ХЕРУВИМОВ

30

30

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

27

32

МАРТИН СЕРЬОЖЕВ ВЪТЕВ

22

33

ЛЮДМИЛ ЛЮБЕНОВ ЛИЧКОВ

35

34

АЛИС АЙДЪНОВА ИСМАИЛОВА

40

35

АНТОН ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ

8

37

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ БАРОВ

75

38

ЯВОР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

31

40

РАЛИЦА ХРИСТОВА ИВАНОВА

82

41

 

8. Листа на „АТАКА” (списък Б)

ИЛИАН АНДРЕЕВ БЕРОВ

34

2

СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

23

3

ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ ВИТКОВ

29

4

ХРИСТО ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ

23

5

 

9. Листа на „НАРОДЕН СЪЮЗ” (списък Б)

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

52

2

РУСЛАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

23

4

ПЕТЬО ИВАНОВ ТРИФОНОВ

86

6

АНЕЛИЯ ЦАНКОВА ЦАНКОВА

64

7

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

22

8

ВЕСКО НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

38

9

АНТОН ЛЕРМОНТОВ МИХАЙЛОВ

71

10

РУМЯНА ЖИВКОВА СИМЕОНОВА

62

11

АНТОНИО ЛЪЧЕЗАРОВ БЕШКОВ

46

12

МАРИЯН НЕДЯЛКОВ АТАНАСОВ

16

14

ЙОТО ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

26

15

ПАВЕЛ ДАНКОВ ПЪРВАНОВ

4

16

ИВАЙЛО ПАРАШКЕВОВ СТЕФАНОВ

13

17

САШО АНДОНОВ СТОЕВ

32

18

 

10. Листа на „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” – БДЦ (списък Б)

ИВАН АТАНАСОВ ГЕТОВ

14

4

ГАЛЯ ИВАНОВА ДЕНЕВА-КРЪСТЕВА

21

6

ТАТЯНА ПЕТРОВА ДИЧЕВА

79

7

ПОЛИНА МИЛЕНОВА УМАРСКА

6

12

ЯВОР ЦЕКОВ ВЕЛЕВ

61

13

СВИЛЕН СТЕФАНОВ КАРАМАНОВ

38

14

ТОШКО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

2

16

БОРИСЛАВ ЛЪЧЕЗАРОВ БОРИСОВ

61

18

ИЛИАНА СТЕФАНОВА ГЕТОВА

79

19

СВЕТЛОЗАР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

2

21

ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПАВЛОВ

37

22

ВАЛЕРИЙ КИРИЛОВ РИБАЛКИН

7

23

АНЕТА ОГНЯНОВА ТОДОРОВА

7

24

ЕРДИНАЙ РАШИД МУРАТОВ

10

26

СИЛВИЯ ИВАНОВА ДЕШЕВА

59

27

ВИКТОР ЯНКОВ ДИМОВ

2

28

МАРИЯ ПЕЛОВА АНГЕЛОВА

9

29

ЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

12

31

II. Обявява утвърдения списък Б по партии, коалиции и местни коалиции на интернет страницата на ОИК – Плевен https://oik1524.cik.bg/ чрез настоящото решение.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 08.12.2017 в 09:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 397-МИ / 22.02.2018

  относно: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

 • № 396-МИ / 30.01.2018

  относно: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

 • № 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

  относно: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

всички решения