№ 397-МИ / 22.02.2018

ОТНОСНО : Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

№ 396-МИ / 30.01.2018

ОТНОСНО : Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

№ 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

ОТНОСНО : изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

№ 394-МИ/24.08.2017 / 24.08.2017

ОТНОСНО : Представяне на писмен отговор от ОИК - Плевен по касационна жалба с вх.№3057/21.08.2017г. на Административен съд Плевен против Решение 371/16.08.2017г. на Административен съд по адм. дело №661/2017 г. по описа на Административен съд Плевен

№ 393-МИ/07.08.2017 / 07.08.2017

ОТНОСНО : Жалба с вх. №2850/02.08.2017г. на Административен съд Плевен (вх.№471/03.08.2017г. на ОИК Плевен) против Решение №392-МИ/27.07.2017г. на ОИКПлевен

№ 392-МИ/27.07.2017 / 27.07.2017

ОТНОСНО : Молба с вх. № 470 от 20.07.2017 г. на ОИК – Плевен от Станислав Маринчев Иванов с ЕГН ********** и Емил Богданов Цветков с ЕГН **********

№ 391-МИ/18.07.2017 / 18.07.2017

ОТНОСНО : Молба с вх. № 469 от 14.07.2017 г. на ОИК – Плевен от Станислав Маринчев Иванов с ЕГН ********** и Емил Богданов Цветков с ЕГН **********

№ 390-МИ/05.07.2017 / 05.07.2017

ОТНОСНО : Възражение от Методи Васков Петков, ЕГН ********** на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА

№ 389-МИ/26.06.2017 / 26.06.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник на основание чл. 30, ал. 6, във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА

№ 388-МИ/14.06.2017 г. / 14.06.2017

ОТНОСНО : Писмено уведомление до общинската избирателна комисия от Председателя на общински съвет Плевен във връзка спазване на разпоредбите на чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.

№ 387-МИ/16.05.2017 / 16.05.2017

ОТНОСНО : прекратяване на пълномощията на общински съветник Калин Николов Поповски, ЕГН *** и обявяване за избран на общински съветник Начко Илиев Тоцев, ЕГН ***

№ 386-МИ/12.12.2016 / 12.12.2016

ОТНОСНО : Подаване на касационна жалба от ОИК - Плевен против Решение № 541/01.12.2016г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело № 818/2016г. по описа на Административен съд – Плевен

№ 385-МИ/27.10.2016 г. / 27.10.2016

ОТНОСНО : Представяне на становище от ОИК - Плевен във връзка с жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. № 3350/12.10.2016 г. на Административен съд Плевен против Решение № 382/10.10.2016 г. ОИК – Плевен, прието в изпълнение на Решение № 354/19.07.2016 г. по адм. дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд Плевен.

№ 384-МИ/26.10.2016г. / 26.10.2016

ОТНОСНО : Уведомление от Председателя на Общински съвет - Плевен по чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА за неучастие на общински съветник в общо 4 (четири) заседания на Общински съвет - Плевен

№ 383-МИ/12.10.2016 г. / 12.10.2016

ОТНОСНО : Представяне на становище от ОИК - Плевен във връзка с жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. № 9802/23.06.2016 г. на Върховен административен съд против Решение № 7212/15.06.2016 г. на ВАС , постановено по адм. дело № 5740/2016 г. по описа на ВАС – IV отделение.

№ 382-МИ/10.10.2016г. / 10.10.2016

ОТНОСНО : изпълнение на Решение № 354/19.07.2016 г., постановено по адм. дело № 513/2016 г. по описа на Административен съд – Плевен.

№ 381-МИ/15.09.2016 г. / 15.09.2016

ОТНОСНО : Представяне на становище от ОИК - Плевен във връзка с частна жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков против Определение № 9391/01.08.2016 г. на ВАС - III отделение, постановено по адм. дело № 7973/2016 г. по описа на ВАС.

№ 380-МИ/08.07.2016 г. / 08.07.2016

ОТНОСНО : Относно: Уведомяване на ЦИК за влязло в сила Решение № 374-МИ/26.02.2016 г. на ОИК – Плевен, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Тодорово, Община Плевен – г-н Янчо Петков Итов,

№ 379-МИ/04.07.2016 г. / 04.07.2016

ОТНОСНО : Представяне на становище от ОИК - Плевен във връзка с касационна жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. №9442/17.06.2016 г. на Върховен административен съд против Разпореждане № 3/02.06.2016 г. на председателя на четвърто отделение на ВАС , постановено по Административнонаказателна преписка № 3/2016 г. по описа на ВАС.

№ 378-МИ/26.04.2016 г. / 26.04.2016

ОТНОСНО : Изготвяне на становище от ОИК - Плевен във връзка с жалба от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков с вх. №6014/14.04.2016г. на Върховен административен съд за неизпълнение на Решение № 11880/10.11.2015 г., постановено по адм. дело № 12663/2015 г. по описа на ВАС

Календар

Решения

  • № 397-МИ / 22.02.2018

    относно: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

  • № 396-МИ / 30.01.2018

    относно: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

  • № 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

    относно: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

всички решения