Общинска избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 397-МИ
Плевен, 22.02.2018

ОТНОСНО: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

В ОИК-Плевен е получено съобщение вх. №478/21.02.2018г. на ОИК – Плевен заедно с препис от частна жалба с вх.№ 849/2018г.  на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд  Плевен. Съгласно посоченото съобщение, се дава възможност за подаване на възражение от страна на ОИК – Плевен в качеството й на ответник по делото в тридневен срок от получаването му.         След запознаване с текста на частната жалба с вх.№ 849/2018г.  на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд  Плевен и обсъждане на материалите по преписката, ОИК – Плевен намира, че следва да бъде подадено мотивирано възражение.         С оглед на горе изложеното, Общинската избирателна комисия –Плевен      РЕШИ:
      Подава чрез Административен съд  Плевен възражение до ВАС срещу частната жалба с вх.№ 849/2018г.  на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд  Плевен. Възражението на ОИК Плевен е поместено в приложение, което е неразделна част от това решение.            Решението може да се обжалва пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 24.02.2018 в 09:36 часа

Календар

Решения

  • № 397-МИ / 22.02.2018

    относно: Частна жалба с вх. №849/2018г. на Административен съд Плевен против Определение № 225/12.02.2018г. на Административен съд по адм. дело №66/2018 г. по описа на Административен съд Плевен

  • № 396-МИ / 30.01.2018

    относно: Определение № 157/23.01.2018г. на Административен съд Плевен

  • № 395-МИ/07.12.2017 / 07.12.2017

    относно: изпълнение на Решение № 4922-МИ/30.11.2017 г. на ЦИК.

всички решения