Заседания

Заседание от дата 28.11.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 14.11.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 05.11.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 09:10 часа.

Заседание от дата 02.11.2019 от 18:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2019 от 19:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2019 от 12:00 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2019 от 08:30 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 25.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 24.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 23.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 22.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 19.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.10.2019 от 17:30 часа.

Заседание от дата 16.10.2019 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 262-МИ / 17.02.2020

    относно: сигнал от Димитър Карамфилов за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Бохот, Община Плевен от ОИК - Плевен

  • № 261 -МИ / 31.01.2020

    относно: Сигнал от Петя Валентинова Трендафилова

  • № 260-МИ / 14.01.2020

    относно: Жалба с вх. №109/09.01.2020г. на Административен съд Плевен (вх.№428/13.01.2020г. на ОИК - Плевен) против Решение № 762/18.12.2019г. на Административен съд – Плевен, постановено по адм. дело №1210/2019г. по описа на Административен съд Плевен

всички решения